Årsmöte med Judisk Mångfald – det liberala alternativet tisdag den 3 maj kl 18.00.

Inbjudan/kallelse till

Årsmöte med Judisk Mångfald – det liberala alternativet tisdag den 3 maj kl 18.00.

Riksdagsledamot Birgitta Ohlsson (L) inleder med reflektioner kring det politiska läget med bäring på judarnas situation i Sverige.

Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Smörgås och kaffe/te serveras.

Lokal meddelas vid anmälan senast den 2 maj till

eva.stein@allegretto.se

Advertisements

Årsmöte med Judisk mångfald – liberala alternativet, 3 mars

Anmäl dig till info@liberaljudendom.se senast 27 februari- Välkommen!

ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN Judisk Mångfald, fd Liberal Judendom
Datum 2015-03-03

Årsmötet inleds med en presentation om Vad vill Judisk Mångfald.

Agenda
§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Val av ordförande för mötet
§ 3. Val av sekreterare för mötet
§ 4. Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
§ 5. Mötets behöriga kallande
§ 6. Fastställande av dagordningen
§ 7. Fastställande av röstlängd
§ 8. Årsberättelse för verksamheten under 2014
§ 9. Kassaförvaltarens rapport och revisionsberättelse
§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§ 11. Val av styrelseledamöter för två år
§ 12. Ge ordföranden och kassaförvaltaren fullmakt att var för sig disponera över Judisk Mångfalds tillgångar.
§ 13. Val av revisor och revisorssuppleant
§ 14. Val av valberedning
§ 15. Fastställande av årsavgift för 2016
§ 16. Information/diskussion om utvecklingen i församlingen sedd med mångfalds ögon
§17. Eventuella motioner och övriga frågor
§ 19. Mötet avslutas

Judisk Mångfald – liberala alternativet

Judisk mångfald – liberala alternativet

Dialog, Öppenhet, Välkomnande församling

Judendom är mångfald

Fråga judar i Stockholm idag vad deras judiska identitet består av och du kommer att få ganska olika svar. Den judiska identiteten är unikt sammansatt hos var och en av oss. En församling som vill vara levande, relevant och som vill växa, tar vara på den mångfalden. Judendom bygger på en mångfald av traditioner, judendom är mångfald till sin natur.

Liberal Judendom byter namn till Judisk mångfald – liberala alternativet

Vi lyfter nu begreppet ”mångfald” till partinamnet för att tydligt visa vår beslutsamhet att alltid ha fokus på mångfaldsfrågor.

Mångfaldslinsen

I varje diskussion och inför varje beslut kommer partiet Judisk mångfald ställa frågan: Vad har det för konsekvenser för mångfalden inom församlingen?

En mångfald av individer

Judar i Stockholm, liksom i övriga världen, är allt från helt sekulära till djupt troende. Kunskaper om den judiska läran och traditionerna, det sociala nätverket, engagemanget i staten Israel och synen på dess politik är andra exempel på viktiga byggstenar i ett judiskt liv, och de kan se väldigt olika ut. Varje jude som närmar sig den judiska församlingen i Stockholm ska känna sig välkomnad och respekterad i sin egen rätt.

En mångfald av grupper

Den judiska församlingen i Stockholm rymmer olika religiösa inriktningar och andra grupper som kretsar kring skola, kultur, idrott, social verksamhet, etc. Listan kan till vår glädje göras lång. Alla dessa grupper behöver komma till tals och få möjlighet att prägla verksamheten inom församlingen.

Liberal Judendom håller extra årsmöte 2014-11-25 kl 19 för att rösta om ev. namnbyte!

Liberal Judendom bjuder in till ett extra årsmöte för att ta ställning till styrelsens förslag om att byta namn till Judisk Mångfald. Styrelsen kommer att informera om varför den föreslår namnbytet.

Alla är välkomna men föranmälan krävs, det bjuds på fika. OBS! Diskussionen är självklart öppen för alla, men bara betalande medlemmar i Liberal Judendom har rösträtt.

Årsmötet äger rum tisdagen 25 november kl 19.

Vill du komma så vänligen kontakta oss i förväg här. I vårt svarsmail meddelar vi plats för det extrainsatta årsmötet.

LJs egen syn på Bait och Jeshurun

Det florerar rykten kring anledningen till att Jeshurun inte kan vara i Bait. Detta är LJs förklaring och inställning till situationen.

Baits ekonomi
Ekonomin för Bait har Judaica kontroll över eftersom det är deras ansvar. JFs relationer vad avser ekonomin mellan Judaica och JF har JF kontroll över. Detta har redovisats ikväll 27 maj på fullmäktige samt tidigare redovisats för JFs styrelse.

LJs skäl att inte ha Jeshurums fasta inredning i Bait är följande
– husets yta har blivit mindre än ursprunglig plan som inte godkändes av stadsbyggnadsnämnden
– Hillelskolans behov av ytterligare utrymme för flera klasser från och med 2016
– förhindrar flexibilitet i rumsutnyttjandet
– hyreskostnad i motsats till investering om Jeshurun placeras på Wahrendorffsgatan
– ideologiska skäl. Ingen monopolställning för Jeshurun när det gäller Hillelskolan. Genom koncentration av religiös verksamhet till Wahrendorffsgatan kan vi också ha gemensam kiddusch över de religiösa gränserna som LJ tycker är viktigt.

Sammanfattningsvis
LJ vill att Jeshurun placeras på Wahrendorffsgatan. LJ ser samtidigt positivt på att stiftelsen Jeshurun bedriver verksamhet i Bait men motsätter sig att den fasta inredningen monteras i Bait.

LJ frågar – varför stryker Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) sin arbetsdefinition av antisemitism?

Liberal Judendoms ordförande Isak Abramowicz tillskrev Olle Schmidt, EU-parlamentariker FP, att fråga varför Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) tagit bort arbetsdefinitionen på antisemitism.

Läs brevet här

och deras svar här

1 april kl 18 – Agenda årsmöte föreningen Liberal Judendom

Föredraget startar kl. 18
Liberal Judendom har bjudit in Jasenko Selimovic, kandidat för fp till Europaparlamentet, tidigare statssekreterare hos Erik Ullenhag, att tala under temat ”EU, främlingsfientlighet, antisemitism, och hur vi kan bemöta det?” Han har gjort sig känd som en orädd debattör som vågat ta ställning.

Mer om Jasenko på http://jasenkoselimovic.com/.

Efter föredraget sker sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt nedan.

Mötesagenda
Datum  2014-04-01
Tid ca 18.30 – 20.00
Plats Biblioteket, Wahrendorffsgatan 3

§ 1.  Mötet öppnas
§ 2.  Val av ordförande för mötet
§ 3.  Val av sekreterare för mötet
§ 4.  Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
§ 5.  Mötets behöriga kallande
§ 6.  Fastställande av dagordningen
§ 7.  Fastställande av röstlängd
§ 8.  Årsberättelse för verksamheten under 2013
§ 9.  Kassaförvaltarens rapport och revisionsberättelse
§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§ 11. Val av styrelseledamöter för två år
§ 12. Val av styrelseledamöter för ett år
§ 13. Ge ordföranden och kassaförvaltaren fullmakt att var för sig disponera över Liberal Judendoms tillgångar
§ 14. Val av revisor och revisorssuppleant
§ 15. Val av valberedning
§ 16. Fastställande av årsavgift för 2014
§ 17. Information/diskussion om utvecklingen i församlingen sedd med liberala ögon
§ 18. Eventuella motioner och övriga frågor
§ 19. Mötet avslutas

%d bloggers like this: