Årsmöte 2023

Judisk Mångfald kallar till årsmöte 

Torsdag 16 mars kl. 18:00 

Varmt välkomna på Judisk Mångfalds årsmöte torsdagen den 16e mars kl. 18:00 i centrala Stockholm! 

Mötet kommer inledas av Mina Szpiro som berättar om judisk matlagning. Därefter  kommer vår ordförande
Lars Roth berätta om året som varit och om läget i församlingen i ljuset av den senaste turbulensen. Efter denna inledning så blir det ordinarie årsmötesförhandlingar.

Det kommer bjudas på lättare förtäring och en härlig stämning ! 

Alla är välkomna men endast föreningens medlemmar som betalat sin årsavgift har rösträtt under mötet.Ärende som medlem önskar behandlas av årsmötet bör anmälas senast 14 dagar före mötet.Anmäl dig gärna så snart som möjligt (ej senare än 13/3) till: hans@kopniwsky.com

Vi återkommer med plats efter anmälan är gjord.

Hälsningar från nya ordförande 2022

10/4-2022

Kära vänner,

Det har nu snart gått fem månader sedan församlingsvalet den 14 november. Ett val som innebar att Judisk Mångfald fördubblade sina mandat i fullmäktige, och nu har en vågmästarroll.

Judisk mångfald har medverkat till att viktiga beslut har hunnit fattas sedan dess. Medlemsavgiften har sänkts kraftigt. Rekryteringen av en progressiv rabbin pågår. För första gången i enhetsförsamlingens historia kommer samtliga tre religiösa inriktningar ha sin egen rabbin.

En stadgeöversyn har nu inletts för att bland annat se över frågan om medlemskap och att fler ska ges möjligheten att bli fullvärdiga medlemmar i församlingen. För Judisk Mångfald bör Israels Law of return utgöra grunden för medlemskap vilket skulle möjliggöra för alla med en judisk mor- eller farförälder att bli medlem i församlingen. Vi vill också utöka rättigheterna för associerade medlemmar. I en inkluderande församling blir vi synligare för den judiska mångfald som finns i Stockholm.

Under året kommer vi att fortsätta arbeta för att Stora Synagogan ska lämna den europeiska masortirörelsen. I den utredning som presenterats om anslutningen till Masorti, framgår att Masorti Europe har en starkare ortodox prägel. Stora synagogan ska vara ett hem för alla och därmed, liksom tidigare, vara obunden i förhållande till de tre huvudsakliga religiösa inriktningarna inom judendomen. Så har den judiska församlingen i Stockholm verkat i nära 140 år. Det stämmer inte överens med Stora Synagogans minhag – tradition – där tradition, förnyelse, musik (bland annat orgel) är sammanflätade. Judisk Mångfald vill återinföra musiken och därmed återgå till de traditioner som har präglat synagogan sedan dess begynnelse. Stora Synagogan är en församlingssynagoga, det vill säga en synagoga för alla medlemmar i Judiska Församlingen. Judisk Mångfald ser det som viktigt att Glämsta ska återspegla samtliga tre religiösa inriktningar.

Judisk Mångfalds mål är att skapa en församling som kännetecknas av glädje, öppenhet och mångfald och där alla ska känna sig välkomna.

Er hjälp behövs. Bli medlem i Judisk Mångfald. Gilla oss på Facebook och Instagram. Och be era vänner att göra detsamma. Dela med er av era tankar och idéer på hur vi kan göra vår församling än mer attraktiv och tillmötesgående för att fler ska vilja bli medlemmar. Skriv också till oss med förslag på vilka program Judisk Mångfald ska anordna.

I förra veckan utsågs en ny styrelse för Judisk Mångfald där undertecknad valdes till ordförande för det kommande året. Å hela styrelsens vägnar vill jag tacka Lisa Abramowicz för hennes insatser som ordförande under de senaste tre åren. Lisa kvarstår i vår styrelse och har en viktig roll i fullmäktige.

Låt oss alla be om shalom – i Ukraina och i världen.

Hälsningar,
Lars Roth
Ordförande för Judisk Mångfald

Lars Roth, Judisk Mångfalds nye ordförande sedan 2022

Församlingsval 2021

Rösta på Judisk Mångfald i församlingsvalet
Alla som tillhör Judiska Församlingen i Stockholm kan rösta i församlingsvalet den 14 november 2021.
Tycker du också att verksamheten i vår församling ska präglas av liberala värderingar som jämställdhet, tolerans och mångfald? Rösta på oss i församlingsvalet i november. Din röst behövs.

Klicka här för att läsa valbroschyren

 

Bli medlem

Vill du bli medlem i Judisk Mångfald?
Alla som tillhör Judiska Församlingen i Stockholm kan bli medlemmar.
Styrelsen kan också bevilja medlemskap till person som har anknytning till församlingen och visat intresse för föreningens ändamål. Medlemmar är röstberättigade vid omröstningar på årsmöte, och välkomna till olika medlemsaktiviteter under året.

Välkommen som medlem genom att betala in den årliga medlemsavgiften på 250kr till BankGiro 5550-4500. Märk betalningen med ditt namn och skicka oss ett mail på kontakt.judiskmangfald@gmail.com så vi kan lägga till dig i vårt medlemsregister och nyhetsbrev. 
Välkommen även att kontakta oss om du vill bli engagerad inom föreningen, eller har utvecklingsförslag.
Du behövs!

Vill du få information och nyheter från Judisk Mångfald?
Anmäl dig till vår utskickslista genom att fylla i detta formulär.

Årsmöte 14/4 2021

Judisk Mångfalds årsmöte 14/4 2021

Judisk Mångfald bjuder in medlemmar och sympatisörer till ett digitalt årsmöte onsdag 14/4 2021 kl. 18:00.

Är du intresserad av liberala idéer och församlingsarbete?
Varmt välkommen till Judisk Mångfalds kommande årsmöte!

Vi inleder kvällen med tal av Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia, med efterföljande formellt årsmöte. Medlemmar i Judisk Mångfald och Judiska Församlingen är välkomna att närvara och delta i diskussionen.

Anmäl ditt intresse för att delta via anmälningsformuläret senast 8/4.
Årsmötet sker i år helt digitalt. Länk skickas ut dagen innan mötet.
Anmälningslänk: https://www.cognitoforms.com/JudiskMångfald/JudiskMångfaldsÅrsmöte1442021


Kvällens ämne: Liberal judendom är framtidens väg för Sveriges judar. 

Ingrid Lomfors reflekterar personligt kring sin egen judiska livsresa från Göteborg, via Jerusalem och Boston till Stockholm. Hon ser en judisk församling som tappar medlemmar och funderar över vad man kan göra åt det. Hon gör utblickar till det pågående valet i dagens Israel där frågan om vem som är jude återigen är en central fråga. Splittringen mellan olika fraktioner inom judenheten har aldrig varit större än idag. Är vi i en ny brytningstid i den judiska historien? Kan liberal judendom vara svaret? 

Agenda: 

  • Välkomnande av ordförande Lisa Abramowicz
  • Tal av Ingrid Lomfors med efterföljande frågestund
  • Formellt årsmöte

Medlem i Judiska Församlingen kan vara med och lyssna, utan att vara medlem i Judisk Mångfald.

Välkommen att registrera dig som medlem i Judisk Mångfald redan idag!
Detta gör du genom att betala in årsavgiften 250kr för 2021 till BankGiro 5550-4500 och ange ditt namn och mailadress så att vi kan lägga till dig till vårt medlemsregister.

Välkommen att kontakta oss på kontakt.judiskmangfald@gmail.com vid frågor.


Du som är intresserad av agendan och verksamhetsberättelsen kan kontakta Judisk Mångfalds ordförande Lisa Abramowicz, på kontakt.judiskmangfald@gmail.com.

Med vänlig hälsning,
Judisk Mångfalds styrelse