Hälsningar från nya ordförande 2022

10/4-2022

Kära vänner,

Det har nu snart gått fem månader sedan församlingsvalet den 14 november. Ett val som innebar att Judisk Mångfald fördubblade sina mandat i fullmäktige, och nu har en vågmästarroll.

Judisk mångfald har medverkat till att viktiga beslut har hunnit fattas sedan dess. Medlemsavgiften har sänkts kraftigt. Rekryteringen av en progressiv rabbin pågår. För första gången i enhetsförsamlingens historia kommer samtliga tre religiösa inriktningar ha sin egen rabbin.

En stadgeöversyn har nu inletts för att bland annat se över frågan om medlemskap och att fler ska ges möjligheten att bli fullvärdiga medlemmar i församlingen. För Judisk Mångfald bör Israels Law of return utgöra grunden för medlemskap vilket skulle möjliggöra för alla med en judisk mor- eller farförälder att bli medlem i församlingen. Vi vill också utöka rättigheterna för associerade medlemmar. I en inkluderande församling blir vi synligare för den judiska mångfald som finns i Stockholm.

Under året kommer vi att fortsätta arbeta för att Stora Synagogan ska lämna den europeiska masortirörelsen. I den utredning som presenterats om anslutningen till Masorti, framgår att Masorti Europe har en starkare ortodox prägel. Stora synagogan ska vara ett hem för alla och därmed, liksom tidigare, vara obunden i förhållande till de tre huvudsakliga religiösa inriktningarna inom judendomen. Så har den judiska församlingen i Stockholm verkat i nära 140 år. Det stämmer inte överens med Stora Synagogans minhag – tradition – där tradition, förnyelse, musik (bland annat orgel) är sammanflätade. Judisk Mångfald vill återinföra musiken och därmed återgå till de traditioner som har präglat synagogan sedan dess begynnelse. Stora Synagogan är en församlingssynagoga, det vill säga en synagoga för alla medlemmar i Judiska Församlingen. Judisk Mångfald ser det som viktigt att Glämsta ska återspegla samtliga tre religiösa inriktningar.

Judisk Mångfalds mål är att skapa en församling som kännetecknas av glädje, öppenhet och mångfald och där alla ska känna sig välkomna.

Er hjälp behövs. Bli medlem i Judisk Mångfald. Gilla oss på Facebook och Instagram. Och be era vänner att göra detsamma. Dela med er av era tankar och idéer på hur vi kan göra vår församling än mer attraktiv och tillmötesgående för att fler ska vilja bli medlemmar. Skriv också till oss med förslag på vilka program Judisk Mångfald ska anordna.

I förra veckan utsågs en ny styrelse för Judisk Mångfald där undertecknad valdes till ordförande för det kommande året. Å hela styrelsens vägnar vill jag tacka Lisa Abramowicz för hennes insatser som ordförande under de senaste tre åren. Lisa kvarstår i vår styrelse och har en viktig roll i fullmäktige.

Låt oss alla be om shalom – i Ukraina och i världen.

Hälsningar,
Lars Roth
Ordförande för Judisk Mångfald

Lars Roth, Judisk Mångfalds nye ordförande sedan 2022

Församlingsval 2021

Rösta på Judisk Mångfald i församlingsvalet
Alla som tillhör Judiska Församlingen i Stockholm kan rösta i församlingsvalet den 14 november 2021.
Tycker du också att verksamheten i vår församling ska präglas av liberala värderingar som jämställdhet, tolerans och mångfald? Rösta på oss i församlingsvalet i november. Din röst behövs.

Klicka här för att läsa valbroschyren

 

Bli medlem

Vill du bli medlem i Judisk Mångfald?
Alla som tillhör Judiska Församlingen i Stockholm kan bli medlemmar.
Styrelsen kan också bevilja medlemskap till person som har anknytning till församlingen och visat intresse för föreningens ändamål. Medlemmar är röstberättigade vid omröstningar på årsmöte, och välkomna till olika medlemsaktiviteter under året.

Välkommen som medlem genom att betala in den årliga medlemsavgiften på 250kr till BankGiro 5550-4500. Märk betalningen med ditt namn och skicka oss ett mail på kontakt.judiskmangfald@gmail.com så vi kan lägga till dig i vårt medlemsregister och nyhetsbrev. 
Välkommen även att kontakta oss om du vill bli engagerad inom föreningen, eller har utvecklingsförslag.
Du behövs!

Vill du få information och nyheter från Judisk Mångfald?
Anmäl dig till vår utskickslista genom att fylla i detta formulär.

Årsmöte 14/4 2021

Judisk Mångfalds årsmöte 14/4 2021

Judisk Mångfald bjuder in medlemmar och sympatisörer till ett digitalt årsmöte onsdag 14/4 2021 kl. 18:00.

Är du intresserad av liberala idéer och församlingsarbete?
Varmt välkommen till Judisk Mångfalds kommande årsmöte!

Vi inleder kvällen med tal av Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia, med efterföljande formellt årsmöte. Medlemmar i Judisk Mångfald och Judiska Församlingen är välkomna att närvara och delta i diskussionen.

Anmäl ditt intresse för att delta via anmälningsformuläret senast 8/4.
Årsmötet sker i år helt digitalt. Länk skickas ut dagen innan mötet.
Anmälningslänk: https://www.cognitoforms.com/JudiskMångfald/JudiskMångfaldsÅrsmöte1442021


Kvällens ämne: Liberal judendom är framtidens väg för Sveriges judar. 

Ingrid Lomfors reflekterar personligt kring sin egen judiska livsresa från Göteborg, via Jerusalem och Boston till Stockholm. Hon ser en judisk församling som tappar medlemmar och funderar över vad man kan göra åt det. Hon gör utblickar till det pågående valet i dagens Israel där frågan om vem som är jude återigen är en central fråga. Splittringen mellan olika fraktioner inom judenheten har aldrig varit större än idag. Är vi i en ny brytningstid i den judiska historien? Kan liberal judendom vara svaret? 

Agenda: 

  • Välkomnande av ordförande Lisa Abramowicz
  • Tal av Ingrid Lomfors med efterföljande frågestund
  • Formellt årsmöte

Medlem i Judiska Församlingen kan vara med och lyssna, utan att vara medlem i Judisk Mångfald.

Välkommen att registrera dig som medlem i Judisk Mångfald redan idag!
Detta gör du genom att betala in årsavgiften 250kr för 2021 till BankGiro 5550-4500 och ange ditt namn och mailadress så att vi kan lägga till dig till vårt medlemsregister.

Välkommen att kontakta oss på kontakt.judiskmangfald@gmail.com vid frågor.


Du som är intresserad av agendan och verksamhetsberättelsen kan kontakta Judisk Mångfalds ordförande Lisa Abramowicz, på kontakt.judiskmangfald@gmail.com.

Med vänlig hälsning,
Judisk Mångfalds styrelse

Karantänskommentar av Lisa Abramowicz

Jag heter Lisa Abramowicz och är ordförande för partigruppen Judisk Mångfald, det liberala alternativet. Jag är också ledamot i Judiska församlingens styrelse.

Den situation, pandemin covid 19, som vi alla befinner oss i sedan mars har lett till stora omställningar i våra liv. Det gäller särskilt oss som fyllt 70 år, något som jag gjorde den 25 april i år.

Men min man Isak och jag hade tur; vi hann precis besöka Jewish Book Week i London 29 februari till 6 mars. Det är ett evenemang som jag verkligen kan rekommendera. Fantastiska föredrag och events i ämnen av judiskt intresse; allt från författare till Israel.

Programmen går f.ö. fortfarande att se på nätet. Slå på Jewish Book Week! Vi deltog bland annat i en debatt mellan Simon Schama, Judith Neuberger m fl om antisemitismen, som ser annorlunda ut i Storbritannien än i Sverige, där främst vänstern har uttryckt sådana åsikter. Jag påpekade att situationen var delvis annorlunda i Sverige.

 

Ett annat intressant inslag var när författaren Matti Friedman (Israel med kanadensiska rötter) talade om sin senaste bok ”Spies without a country”, som handlade om fyra unga judar som flytt från arabvärlden och som använde sitt hemspråk och kunskaper till att agera undercover agenter 1947-48 i de grannländer som planerade att invadera Israel om FN skulle rösta för en delning av det brittiska mandatet, något som gjordes våren 1948.

 

På tal om det vill jag nämna ett viktigt och försummat ämne i den svenska debatten om den arabisk-israeliska konflikten.

Den palestinska flyktingfrågan har behandlats utförligt under 72 år, och all skuld har lagts på Israel för deras situation, men trots att de judiska flyktingarna från arabvärlden var många fler än de palestinska, har deras historia i stort sett negligerats i Sverige.

Judarna från arabvärlden blev inte flyktingar p.g.a. att de befann sig i korselden mellan stridande parter (som palestinierna). De blev flyktingar som en följd av planerade åtgärder från de arabiska regeringarnas sida, kollektiva bestraffningar mot en liten, försvarslös minoritet p g a att samma folk beviljades en stat i ett litet område som de arabiska ledarna såg som enbart sitt. Över 850.000 judar fördrevs eller flydde perioden 1948 – 1953. Redan 1947, innan FN-omröstningen, hade arabiska delegater hotat med vad som skulle ske med judarna om en judisk stat skulle bildas. Hoten sattes också i verket. utsattes för fysiska attacker, pogromer, de fråntogs sina tillgångar och medborgarskap. Massarresteringar genomfördes på lösa grunder.

De flesta judar som fördrevs eller flydde invandrade till Israel. De blev medborgare och efter en tid integrerades de väl i landet och utgör nu drygt hälften av Israels judiska befolkning. De sattes inte i flyktingläger i många decennier för att kunna användas som politiska påtryckningar mot fienden.

Jag kan rekommendera följande lilla skrift som SII gav ut 2013, som behandlar detta ämne. Tack för visat intresse!

mvh
Lisa