David Lazar är en liberal kraft och engagerad i många frågor som är centrala för våra väljare.

Liberal Judendom uppmanar församlingens ledning och David Lazar att verka för att nya överläggningar kommer till stånd i syfte att uppnå en för båda parter godtagbar överenskommelse.

Styrelsen

Advertisements