Liberal Judendoms ordförande Isak Abramowicz tillskrev Olle Schmidt, EU-parlamentariker FP, att fråga varför Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) tagit bort arbetsdefinitionen på antisemitism.

Läs brevet här

och deras svar här

Advertisements