Det florerar rykten kring anledningen till att Jeshurun inte kan vara i Bait. Detta är LJs förklaring och inställning till situationen.

Baits ekonomi
Ekonomin för Bait har Judaica kontroll över eftersom det är deras ansvar. JFs relationer vad avser ekonomin mellan Judaica och JF har JF kontroll över. Detta har redovisats ikväll 27 maj på fullmäktige samt tidigare redovisats för JFs styrelse.

LJs skäl att inte ha Jeshurums fasta inredning i Bait är följande
– husets yta har blivit mindre än ursprunglig plan som inte godkändes av stadsbyggnadsnämnden
– Hillelskolans behov av ytterligare utrymme för flera klasser från och med 2016
– förhindrar flexibilitet i rumsutnyttjandet
– hyreskostnad i motsats till investering om Jeshurun placeras på Wahrendorffsgatan
– ideologiska skäl. Ingen monopolställning för Jeshurun när det gäller Hillelskolan. Genom koncentration av religiös verksamhet till Wahrendorffsgatan kan vi också ha gemensam kiddusch över de religiösa gränserna som LJ tycker är viktigt.

Sammanfattningsvis
LJ vill att Jeshurun placeras på Wahrendorffsgatan. LJ ser samtidigt positivt på att stiftelsen Jeshurun bedriver verksamhet i Bait men motsätter sig att den fasta inredningen monteras i Bait.

Advertisements