Judisk mångfald – liberala alternativet

Dialog, Öppenhet, Välkomnande församling

Judendom är mångfald

Fråga judar i Stockholm idag vad deras judiska identitet består av och du kommer att få ganska olika svar. Den judiska identiteten är unikt sammansatt hos var och en av oss. En församling som vill vara levande, relevant och som vill växa, tar vara på den mångfalden. Judendom bygger på en mångfald av traditioner, judendom är mångfald till sin natur.

Liberal Judendom byter namn till Judisk mångfald – liberala alternativet

Vi lyfter nu begreppet ”mångfald” till partinamnet för att tydligt visa vår beslutsamhet att alltid ha fokus på mångfaldsfrågor.

Mångfaldslinsen

I varje diskussion och inför varje beslut kommer partiet Judisk mångfald ställa frågan: Vad har det för konsekvenser för mångfalden inom församlingen?

En mångfald av individer

Judar i Stockholm, liksom i övriga världen, är allt från helt sekulära till djupt troende. Kunskaper om den judiska läran och traditionerna, det sociala nätverket, engagemanget i staten Israel och synen på dess politik är andra exempel på viktiga byggstenar i ett judiskt liv, och de kan se väldigt olika ut. Varje jude som närmar sig den judiska församlingen i Stockholm ska känna sig välkomnad och respekterad i sin egen rätt.

En mångfald av grupper

Den judiska församlingen i Stockholm rymmer olika religiösa inriktningar och andra grupper som kretsar kring skola, kultur, idrott, social verksamhet, etc. Listan kan till vår glädje göras lång. Alla dessa grupper behöver komma till tals och få möjlighet att prägla verksamheten inom församlingen.

Advertisements