Judisk Mångfald är det tredje största partiet i församlingen. Vi är tillika det liberala partiet.

Förra året fick vi igenom en motion som möjliggör för alla partier i Fullmäktige att skriva en spalt i vår församlingstidning, Tachles. Tidigare hade samtliga partier möjlighet att skriva i Tachles, men den regeln togs bort för några år sedan. Beslutet i församlingens styrelse; att godkänna motionen,  stärker församlingens medlemsdemokrati.

Judisk Mångfald motionerade också under förra  mandatperioden att existerande (men vilande) kommittéer skulle aktiveras, och nya bildas där så behövs, för att möjliggöra ökad aktivitetsnivå och engagemang hos församlingens medlemmar samt dra nytta av deras kompetens.

Under denna mandatperiod har Judisk Mångfald inlämnat ytterligare motioner till Styrelsen. En av dem berör det faktum att endast de två största partierna kan medverka i på Medlemsmötena i Bajit  och svara på frågor från medlemmarna. Vi kräver att även Judisk Mångfald och Judisk Framtid ges möjlighet att medverka i panelen på dessa medlemsmöten. Det är väsentligt att alla får komma till tals i en fungerande demokratisk förening.

I en annan motion har vi begärt att den kantor ska rekryteras som är liberalt och egalitärt inriktad. Kantorn ska ha befogenhet att genomföra de ceremonier och den musikaliska profil som Stora Synagogan sedan länge har haft och som vår mångfacetterade församling vill ha och behöver.  Vårt unika läge just nu är att det pågår en rekrytering av en ny kantor. Det tillfället bör församlingen ta till vara.

I samma motion påpekar vi de problem som många medlemmar och medlemmars barn har, även om de har en judisk förälder. De kan delta i den undervisning som erbjuds av församlingen, men om inte modern är judisk,  kan de inte fira sina Barmitzvah/Batmitzvah i Stora Synagogan. Vi anser att oavsett om det är fadern eller modern som är den judiska föräldern, ska deras barn kunna bekräfta sin judiska tillhörighet och fira Bneimitzvoth i Stora Synagogan.

Gruppen Progressiv Judendom, PJS, har hittills kunnat erbjuda en  kompletterande utbildning och kontakt med en gästande rabbin som har genomfört ceremonin. Men det finns gränser för vad PJS kan erbjuda med sina mycket begränsade resurser.

Vi liberala judar anser att Stora Synagogan rymmer plats för flera tolkningar av Halacha. Det är Församlingens ansvar att tillgodose dessa, och bevara vår enhetsförsamling med alla dess fördelar.

 

Lisa Abramowicz

Ordförande Judisk Mångfald.