I Psaltaren 92 står det ”Förklara din kärlek varje morgon, tala om din trohet varje natt, till lutans musik och harpans melodi”. Denna mening var början till en allmän användning av instrument i judiska gudstjänster. Användningen föll ur bruk i och med sorgen över Templets förstörelse. Från och med 1959 återinfördes bruket av instrument (orgel och senare gitarr) av många Masorti-församlingar, bland annat den stora amerikanska Konservativa rörelsen(USCJ) i USA på grund av Israels skapelse. Det ansågs inte längre nödvändigt att sörja över Templets förstörelse. Ca hälften av alla församlingar i USCJ använder idag instrument vid gudstjänsterna. Stockholms Stora Synagoga byggdes för snart 150 år sedan, då antalet församlingsmedlemmar var betydligt färre än idag. Synagogan är en fantastisk och unik byggnad och gudstjänst(plats)lokal. Den rymmer över 900 besökande.

Ända sedan dess invigning 1870 som en liberal synagoga, har sång och musik inklusive instrument som orgel, utgjort en viktig del av gudstjänstordningen. På senare tid har detta bruk ifrågasatts. Och antalet besökande har minskat radikalt under de gudstjänster då musik och sång har tagits bort eller minskat avsevärt. Som kontrast noteras att mångdubbelt fler besökande kommer till Synagogan då gudstjänsten annonseras som ”musikalisk”.

Striden verkar gälla främst om instrument över huvud taget ska få användas under en gudstjänst samt hur omfattande sånginslagen ska vara i en synagoga som tillhör den globala Masorti-rörelsen. Det gör Stockholms Stora Synagoga sedan ca 10 år tillbaka. (Innan dess var Stora Synagogan liberal). Men inom Masorti finns många olika uppfattningar och ca hälften av de anslutna församlingarna accepterar numera såväl sjungna böner som instrumental användning. Anledningarna är främst att orden i bönerna påverkar de närvarande på ett mer känslomässigt, personligare och starkare sätt genom sång och musik. Detta gäller inte minst när de besökande också kan delta i sången. Gemenskapen med övriga deltagare ökar. Böner kopplade till en melodi blir lättare att minnas.

Judisk Mångfald vill att Stora Synagogan åter blir en plats dit många av Församlingens medlemmar vill komma för att delta i en glädjefylld och musikalisk religiös upplevelse. Därför vill vi att musiken åter får ta plats i vår Stora och vackra synagoga!

Judisk Mångfald vill också att fler av församlingens medlemmar ska få möjlighet att engagera sig i och ta ansvar för vår församling. Därför är det viktigt att församlingen återinför kommittéer och projektbaserade engagemang. Detta möjliggör för församlingsmedlemmen att själv avgöra omfattningen på sitt församlingsengagemang under sin livscykel. Judisk Mångfald verkar för ett större medlemsengagemang i alla församlingens verksamheter!