”Judisk Mångfald har Årsmöte den 30 mars kl 18-20

Lokal: Meddelas senare.

Snittar och dricka serveras. Anmäl närvaro till Lisa Abramowicz på adressen:

lisa.abramowicz@yahoo.se

Förra generalsekreteraren i Judiska Församlingen, nu överintendent för Forum för Levande Historia: Ingrid Lomfors inleder med att tala om ”Varför jag tror att liberal judendom är framtidens väg för Sveriges judar.”

Efter föredraget ges plats för att ställa frågor och att debattera.

Ca kl. 19-20 Följer den formella delen av årsmötet.”