Judisk Mångfald kommer att skjuta upp vårt årsmöte. Det betyder att vi inte kommer att ha årsmöte den 30 mars, utan troligen i maj. Detta p.g.a. alla åtgärder med anledning av Coronaviruset.

Datum, tid samt lokal: Meddelas senare.
Snittar och dricka serveras. Anmäl närvaro till Lisa Abramowicz på adressen:
lisa.abramowicz@yahoo.se

Förra generalsekreteraren i Judiska Församlingen, nu överintendent för
Forum för Levande Historia: Ingrid Lomfors inleder med att tala om
”Varför jag tror att liberal judendom är framtidens väg för Sveriges judar.”

Efter föredraget ges plats för att ställa frågor och att debattera.