Partigruppen Judisk Mångfald – Liberala alternativet, inbjuder medlemmar och sympatisörer att delta i föreningens årsmöte som äger rum den 31 maj kl.15. Anmälan sker senast den 27 maj 2020 till lisa.abramowicz@yahoo.se. Då meddelas också lokal för mötet alternativt uppgifter om mötet sker virtuellt, t ex via Zoom.
Medlem som vill ta del av årsmöteshandlingar ska också vända sig till lisa.abramowicz@yahoo.se.

Vi räknar med att efter sommaren hålla ett allmänt informationsmöte för att presentera partiets nya måldokument, samt kombinera mötet med ett lättare program.

Varmt välkomna!

Styrelsen, genom ordförande Lisa Abramowicz .