10/4-2022

Kära vänner,

Det har nu snart gått fem månader sedan församlingsvalet den 14 november. Ett val som innebar att Judisk Mångfald fördubblade sina mandat i fullmäktige, och nu har en vågmästarroll.

Judisk mångfald har medverkat till att viktiga beslut har hunnit fattas sedan dess. Medlemsavgiften har sänkts kraftigt. Rekryteringen av en progressiv rabbin pågår. För första gången i enhetsförsamlingens historia kommer samtliga tre religiösa inriktningar ha sin egen rabbin.

En stadgeöversyn har nu inletts för att bland annat se över frågan om medlemskap och att fler ska ges möjligheten att bli fullvärdiga medlemmar i församlingen. För Judisk Mångfald bör Israels Law of return utgöra grunden för medlemskap vilket skulle möjliggöra för alla med en judisk mor- eller farförälder att bli medlem i församlingen. Vi vill också utöka rättigheterna för associerade medlemmar. I en inkluderande församling blir vi synligare för den judiska mångfald som finns i Stockholm.

Under året kommer vi att fortsätta arbeta för att Stora Synagogan ska lämna den europeiska masortirörelsen. I den utredning som presenterats om anslutningen till Masorti, framgår att Masorti Europe har en starkare ortodox prägel. Stora synagogan ska vara ett hem för alla och därmed, liksom tidigare, vara obunden i förhållande till de tre huvudsakliga religiösa inriktningarna inom judendomen. Så har den judiska församlingen i Stockholm verkat i nära 140 år. Det stämmer inte överens med Stora Synagogans minhag – tradition – där tradition, förnyelse, musik (bland annat orgel) är sammanflätade. Judisk Mångfald vill återinföra musiken och därmed återgå till de traditioner som har präglat synagogan sedan dess begynnelse. Stora Synagogan är en församlingssynagoga, det vill säga en synagoga för alla medlemmar i Judiska Församlingen. Judisk Mångfald ser det som viktigt att Glämsta ska återspegla samtliga tre religiösa inriktningar.

Judisk Mångfalds mål är att skapa en församling som kännetecknas av glädje, öppenhet och mångfald och där alla ska känna sig välkomna.

Er hjälp behövs. Bli medlem i Judisk Mångfald. Gilla oss på Facebook och Instagram. Och be era vänner att göra detsamma. Dela med er av era tankar och idéer på hur vi kan göra vår församling än mer attraktiv och tillmötesgående för att fler ska vilja bli medlemmar. Skriv också till oss med förslag på vilka program Judisk Mångfald ska anordna.

I förra veckan utsågs en ny styrelse för Judisk Mångfald där undertecknad valdes till ordförande för det kommande året. Å hela styrelsens vägnar vill jag tacka Lisa Abramowicz för hennes insatser som ordförande under de senaste tre åren. Lisa kvarstår i vår styrelse och har en viktig roll i fullmäktige.

Låt oss alla be om shalom – i Ukraina och i världen.

Hälsningar,
Lars Roth
Ordförande för Judisk Mångfald

Lars Roth, Judisk Mångfalds nye ordförande sedan 2022