Bajit-huset måste vara en mötesplats för alla judar. Vi måste öppna oss även för de ungdomar som inte idag har ett stort judiskt umgänge sedan länge. Återkommande sabbatsmiddagar med olika inriktning, studiecirklar och föreläsningar i olika judiska ämnen är exempel på aktiviteter som kan locka nya grupper och behålla de nuvarande.

Över 80% av våra unga väljer idag en icke-judisk livskamrat. Om familjen välkomnas så ökar chansen för att deras barn skall fortsätta leva judiskt och på sikt bli medlemmar i församlingen. Därför har Judisk Mångfald starkt drivit frågan om partnermedlemskap – möjligheten till medlemskap i församlingen för en icke-judisk partner, något som idag blivit verklighet. När det gäller en medlems möjlighet att exempelvis delta aktivt i gudstjänster och i religiösa sammanhang beror detta på i vilken synagogaga eller minjan (bönegrupp) man vill delta.

Vi måste pröva olika vägar för att välkomna nya medlemmar i vår församling. Många som flyttar hit har ju inte de sociala nätverk som berikar det judiska livet. Församlingen kan bidra genom att till exempel samordna frivilliga församlingsmedlemmar i fadderprogram, och riktade åtgärder såsom shabbesmiddagar och personliga inbjudningar till olika aktiviteter.

Kontakta oss.