JFST hemsida 1280x400 (JM det liberala alternativet)

Ordförande i Judisk Mångfald
Lars Roth

Vice ordförande
Elinoar Lindroth

Övriga styrelseledamöter
Daniel Janse
Hans Köpniwsky
Isak Abramowicz
Mina Szpiro
Lisa Abramowicz
Rebecca Hamnström
Ulla Bab Rydbeck

Adjungerad till styrelsen
Liza Narrowe
Eva-Britt Henmark
Bengt Björkstén
Joel Klein
Magnus Neuberg

Ledamöter i Församlingsfullmäktige 
Lisa Abramowicz
Daniel Janse

Representanter i Församlingens styrelse
Lisa Abramowicz
Elinoar Lindroth

Valberedning 
Eva-Britt Henmark

Kontakta oss.

Foto: Dennis Bederoff (2021) och privata bilder.