JM styrelse 2021-logga

Ordförande i Judisk Mångfald
Lisa Abramowicz

Vice ordförande
Elinoar Lindroth

Övriga styrelseledamöter
Daniel Janse
Hans Köpniwsky
Isak Abramowicz
Mina Szpiro
Lars Roth

Ledamöter i Församlingsfullmäktige 
Lisa Abramowicz
Daniel Janse

Representanter i Församlingens Styrelse
Lisa Abramowicz
Elinoar Lindroth

Valberedning 
Eva-Britt Henmark

Kontakta oss.