JFST hemsida 1280x400 (JM det liberala alternativet)

Ordförande i Judisk Mångfald
Lisa Abramowicz

Vice ordförande
Elinoar Lindroth

Övriga styrelseledamöter
Daniel Janse
Hans Köpniwsky
Isak Abramowicz
Mina Szpiro
Lars Roth

Adjungerad till styrelsen
Ulla Bab Rydbeck

Ledamöter i Församlingsfullmäktige 
Lisa Abramowicz
Daniel Janse

Representanter i Församlingens styrelse
Lisa Abramowicz
Elinoar Lindroth

Valberedning 
Eva-Britt Henmark

Kontakta oss.

Foto: Dennis Bederoff (2021) och privata bilder.