Ordförande i Judisk Mångfald

Eva Stein

Övriga styrelseledamöter
Daniel Janse
Isak Abramowicz
Joel Klein

Ledamöter i Församlingsfullmäktige 2015-2018
Eva Stein
Isak Abramowicz
Daniel Janse

Representanter i Församlingens Styrelse
Daniel Janse
Eva Stein

Valberedning 
Eva-Britt Henmark
Vladan Boskovic