JFST hemsida 1280x400 (JM det liberala alternativet)

Ordförande i Judisk Mångfald
Lars Roth

Vice ordförande

Övriga styrelseledamöter
Daniel Janse
Hans Köpniwsky
Isak Abramowicz
Mina Szpiro
Lisa Abramowicz
Rebecca Hamnström
Ulla Bab Rydbeck

Adjungerad till styrelsen
Liza Narrowe
Eva-Britt Henmark
Bengt Björkstén
Joel Klein
Magnus Neuberg

Ledamöter i Församlingsfullmäktige 
Lars Roth
Lisa Abramowicz
Daniel Janse
Ulla Bab Rydbeck

Representanter i Församlingens styrelse
Lisa Abramowicz
Elinoar Lindroth

Valberedning 
Eva-Britt Henmark

Kontakta oss.

Foto: Dennis Bederoff (2021) och privata bilder.