Ordförande i Judisk Mångfald

Lisa Abramowicz

Övriga styrelseledamöter
Daniel Janse
Vladan Boskovic
Joel Klein

Ledamöter i Församlingsfullmäktige 2015-2018
Lisa Abramowicz
Daniel Janse

Representanter i Församlingens Styrelse
Lisa Abramowicz
Vladan Boskovic

Valberedning 
Eva-Britt Henmark