Ordförande i Judisk Mångfald
Mats Sellei

Övriga styrelseledamöter
Susanna Abramowicz
Daniel Janse
Isabel Sommerfeld
Isak Abramowicz
Joel Klein
Hans Köpniwsky
Daniel Abramowicz
Doriana Lööf
Jan L

Ledamöter i Församlingsfullmäktige
Isak Abramowicz
Isabel Sommerfeld
Daniel Janse
Joel Klein – Suppleant

Representanter i Församlingens Styrelse (fd Föreståndarkollegiet)
Daniel Janse
Isak Abramowicz

Valberedning 
Eva-Britt Henmark
Vladan Boskovic

Advertisements