Vill du veta mer om Judisk Mångfald, vår politik och våra värderingar kan du här läsa föreningens stadgar samt verksamhetsberättelsen för de tre senaste åren. Nedan följer också ett urval av artiklar och krönikor skrivna av partiets styrelse. Texterna har tidigare  publicerats i Judiska Församlingens medlemstidning Tachles eller kulturtidskriften Judisk Krönika.

Föreningens stadgar

Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011


Artiklar

Tachles 2012

Stolta och trygga judar. Tachles nr 3 2012

Stolta och trygga judar forts. Tachles nr 4 2012