JM styrelse 2-JFST hemsida 1280x400

Judisk Mångfald – Liberala alternativet (fd. Liberal Judendom) är en idéell förening som verkar för att verksamheten i Stockholms Judiska Församling skall präglas av liberala värderingar som jämställdhet, tolerans och mångfald.

Vi vill garantera en framtid för judar i Sverige genom en församling som är respekterad i samhället, ger trygghet för medlemmarna och medverkar till att skapa en positiv judisk identitet.

Judisk Mångfald vill ha en satsning på judisk utbildning och judisk kultur då detta är basen för att såväl ungdomar som äldre skall se en framtid för oss som valt att leva här. Kunskap ger självförtroende och styrka.

För oss är det självklart att män och kvinnor med judisk tro skall ha samma möjligheter att komma ifråga när det gäller religiösa uppgifter och uppdrag. Vi menar, att kunnande och engagemang skall styra – inte kön. Det är lika viktigt som att arbeta bort skillnaderna mellan nyanlända judar och de som varit i Sverige länge.

Kontakta oss.

Foto: Dennis Bederoff (2021)