Judisk Mångfald vill satsa resurser för opinionsbildning, samverkan med andra nationella minoriteter, påverkan på politiska partier och myndigheter för att vår ställning som nationell minoritet inte främst förblir vackra ord.

Enligt Europarådets konvention är judarna en av Sveriges nationella minoriteter. Den ställningen borde kunna utnyttjas bättre. Samhället har nämligen ett ansvar för att säkra minoriteternas framtid. Staten bör ta ansvar för vår säkerhet och stödja utbildning och kultur mer än idag. Hillelskolans framtid är en angelägenhet för Sverige för att bevara judar som en nationell minoritet!

Judisk Krönika har en respekterad ställning i den svenska kulturdebatten och måste fortsätta att göra sig hörd. Genom riktade satsningar som drivs av hängivna frivilliga krafter så kan vi nå ut till många människor. Ett gott exempel är den stora europeiska judiska kulturkonferensen i Sverige och de återkommande Limmuddagarna.

Kontakta oss.