1 april kl 18 – Jasenko Selimovic och Liberal Judendoms årsmöte

1 April kl 18 har Liberal Judendom sitt årsmöte.

Årsmötet inleds med föredrag av och diskussion med Jasenko Selimovic (fp) under temat ”EU, främlingsfientlighet, antisemitism, och hur vi kan bemöta det?”. Ämnet är högintressant med hänsyn till den utveckling som vi judar upplever i både Europa och Sverige.

Jasenko Selimovic (bild från wikipedia)

Jasenko Selimovic kandidarer till Europaparlamentet. Han har gjort sig känd som en orädd debattör som vågat ta ställning. Mer om Jasenko på http://jasenkoselimovic.com

Efter föredraget sker sedvanliga årsmötesförhandlingar. Den som är intresserad av agendan och verksamhetsberättelsen kontaktar Liberal Judendom på info@liberaljudendom.se

Alla är hjärtligt välkomna men ni måste anmäla ert deltagande på grund av säkerhetsskäl senaste 31 den mars på info@liberaljudendom.se för mer detaljer.

Advertisements

Gör din röst hörd, gå med i Liberal Judendom och ta chansen att påverka församlingen!

För att bli medlem i Liberal Judendom måste du vara medlem i Judiska Församlingen. Medlemskapet i Liberal Judendom betalas årsvis och kostar 250 kr och sätts in på PlusGiro  65 79 40-3. Ange namn och adress i ditt betalningsmeddelande.

Stöd Liberal Judendom

Uttalande! David Lazar och Församlingen

David Lazar är en liberal kraft och engagerad i många frågor som är centrala för våra väljare.

Liberal Judendom uppmanar församlingens ledning och David Lazar att verka för att nya överläggningar kommer till stånd i syfte att uppnå en för båda parter godtagbar överenskommelse.

Styrelsen

Liberal Judendom – Din garant för öppenhet, jämställdhet och mångfald i församlingen!

Se vår valbroschyr!

fotograf: Daniela Auerbach

Förnyelse på traditionens grund

Vi är övertygade om att en judisk framtid i Sverige kräver både respekt för tradition, nytänkande och ett kontinuerligt förändringsarbete. Varje medlem i församlingen ska kunna känna sig stolt och trygg som jude i Sverige, men vi är inte riktigt där än. Nu är det valår i församlingen och vi hoppas på Ert förtroende. Låt oss få chansen att tillsammans med Er arbeta för en ännu mer välkomnande församling. Vår vision är en församling där alla känner sig välkomna och där alla spelar en viktig roll. Läs mer…

Därför bör du rösta på oss!

Öppenhet – Mångfald – En välkomnande församling, därför bör du rösta på oss!

Se våra toppkandidater!

%d bloggers like this: