Årsmötet uppskjutet

Judisk Mångfald kommer att skjuta upp vårt årsmöte. Det betyder att vi inte kommer att ha årsmöte den 30 mars, utan troligen i maj. Detta p.g.a. alla åtgärder med anledning av Coronaviruset.

Datum, tid samt lokal: Meddelas senare.
Snittar och dricka serveras. Anmäl närvaro till Lisa Abramowicz på adressen:
lisa.abramowicz@yahoo.se

Förra generalsekreteraren i Judiska Församlingen, nu överintendent för
Forum för Levande Historia: Ingrid Lomfors inleder med att tala om
”Varför jag tror att liberal judendom är framtidens väg för Sveriges judar.”

Efter föredraget ges plats för att ställa frågor och att debattera.

Årsmöte

”Judisk Mångfald har Årsmöte den 30 mars kl 18-20

Lokal: Meddelas senare.

Snittar och dricka serveras. Anmäl närvaro till Lisa Abramowicz på adressen:

lisa.abramowicz@yahoo.se

Förra generalsekreteraren i Judiska Församlingen, nu överintendent för Forum för Levande Historia: Ingrid Lomfors inleder med att tala om ”Varför jag tror att liberal judendom är framtidens väg för Sveriges judar.”

Efter föredraget ges plats för att ställa frågor och att debattera.

Ca kl. 19-20 Följer den formella delen av årsmötet.”

Judisk Mångfald – Det Liberala Alternativet

Judisk Mångfald är det tredje största partiet i församlingen. Vi är tillika det liberala partiet.

Förra året fick vi igenom en motion som möjliggör för alla partier i Fullmäktige att skriva en spalt i vår församlingstidning, Tachles. Tidigare hade samtliga partier möjlighet att skriva i Tachles, men den regeln togs bort för några år sedan. Beslutet i församlingens styrelse; att godkänna motionen,  stärker församlingens medlemsdemokrati.

Judisk Mångfald motionerade också under förra  mandatperioden att existerande (men vilande) kommittéer skulle aktiveras, och nya bildas där så behövs, för att möjliggöra ökad aktivitetsnivå och engagemang hos församlingens medlemmar samt dra nytta av deras kompetens.

Under denna mandatperiod har Judisk Mångfald inlämnat ytterligare motioner till Styrelsen. En av dem berör det faktum att endast de två största partierna kan medverka i på Medlemsmötena i Bajit  och svara på frågor från medlemmarna. Vi kräver att även Judisk Mångfald och Judisk Framtid ges möjlighet att medverka i panelen på dessa medlemsmöten. Det är väsentligt att alla får komma till tals i en fungerande demokratisk förening.

I en annan motion har vi begärt att den kantor ska rekryteras som är liberalt och egalitärt inriktad. Kantorn ska ha befogenhet att genomföra de ceremonier och den musikaliska profil som Stora Synagogan sedan länge har haft och som vår mångfacetterade församling vill ha och behöver.  Vårt unika läge just nu är att det pågår en rekrytering av en ny kantor. Det tillfället bör församlingen ta till vara.

I samma motion påpekar vi de problem som många medlemmar och medlemmars barn har, även om de har en judisk förälder. De kan delta i den undervisning som erbjuds av församlingen, men om inte modern är judisk,  kan de inte fira sina Barmitzvah/Batmitzvah i Stora Synagogan. Vi anser att oavsett om det är fadern eller modern som är den judiska föräldern, ska deras barn kunna bekräfta sin judiska tillhörighet och fira Bneimitzvoth i Stora Synagogan.

Gruppen Progressiv Judendom, PJS, har hittills kunnat erbjuda en  kompletterande utbildning och kontakt med en gästande rabbin som har genomfört ceremonin. Men det finns gränser för vad PJS kan erbjuda med sina mycket begränsade resurser.

Vi liberala judar anser att Stora Synagogan rymmer plats för flera tolkningar av Halacha. Det är Församlingens ansvar att tillgodose dessa, och bevara vår enhetsförsamling med alla dess fördelar.

 

Lisa Abramowicz

Ordförande Judisk Mångfald.

 

Musikens betydelse för Stora Synagogans framtid

I Psaltaren 92 står det ”Förklara din kärlek varje morgon, tala om din trohet varje natt, till lutans musik och harpans melodi”. Denna mening var början till en allmän användning av instrument i judiska gudstjänster. Användningen föll ur bruk i och med sorgen över Templets förstörelse. Från och med 1959 återinfördes bruket av instrument (orgel och senare gitarr) av många Masorti-församlingar, bland annat den stora amerikanska Konservativa rörelsen(USCJ) i USA på grund av Israels skapelse. Det ansågs inte längre nödvändigt att sörja över Templets förstörelse. Ca hälften av alla församlingar i USCJ använder idag instrument vid gudstjänsterna. Stockholms Stora Synagoga byggdes för snart 150 år sedan, då antalet församlingsmedlemmar var betydligt färre än idag. Synagogan är en fantastisk och unik byggnad och gudstjänst(plats)lokal. Den rymmer över 900 besökande.

Ända sedan dess invigning 1870 som en liberal synagoga, har sång och musik inklusive instrument som orgel, utgjort en viktig del av gudstjänstordningen. På senare tid har detta bruk ifrågasatts. Och antalet besökande har minskat radikalt under de gudstjänster då musik och sång har tagits bort eller minskat avsevärt. Som kontrast noteras att mångdubbelt fler besökande kommer till Synagogan då gudstjänsten annonseras som ”musikalisk”.

Striden verkar gälla främst om instrument över huvud taget ska få användas under en gudstjänst samt hur omfattande sånginslagen ska vara i en synagoga som tillhör den globala Masorti-rörelsen. Det gör Stockholms Stora Synagoga sedan ca 10 år tillbaka. (Innan dess var Stora Synagogan liberal). Men inom Masorti finns många olika uppfattningar och ca hälften av de anslutna församlingarna accepterar numera såväl sjungna böner som instrumental användning. Anledningarna är främst att orden i bönerna påverkar de närvarande på ett mer känslomässigt, personligare och starkare sätt genom sång och musik. Detta gäller inte minst när de besökande också kan delta i sången. Gemenskapen med övriga deltagare ökar. Böner kopplade till en melodi blir lättare att minnas.

Judisk Mångfald vill att Stora Synagogan åter blir en plats dit många av Församlingens medlemmar vill komma för att delta i en glädjefylld och musikalisk religiös upplevelse. Därför vill vi att musiken åter får ta plats i vår Stora och vackra synagoga!

Judisk Mångfald vill också att fler av församlingens medlemmar ska få möjlighet att engagera sig i och ta ansvar för vår församling. Därför är det viktigt att församlingen återinför kommittéer och projektbaserade engagemang. Detta möjliggör för församlingsmedlemmen att själv avgöra omfattningen på sitt församlingsengagemang under sin livscykel. Judisk Mångfald verkar för ett större medlemsengagemang i alla församlingens verksamheter!

Föreningsmöte

På onsdag den 12 december kl 18 träffas vi för information och diskussion kring valresultatet och styrelseförhandlingarna. Platsen får du veta om du kontaktar mig på eva.stein at allegretto.se

Välkommen!